Smjernice za liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti, Smjernice za transplataciju bubrega, Prijedlog pravilnika o normativima i organizaciji hemodijalize Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije Novosti u HDNDT / stručna događanja Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega / Nefrologija danas - kongres