Anemija - Klinička smjernica za liječenje anemije u KBB

liječenje poremećaja koštano-mineralnog metabolizma u KBB

Proteinsko-energetska pothranjenost u KBB

HIV-prevencija infekcije na dijalizi

Smjernice antimikrobnog liječenja i prevencije infekcija mokraćnog sustava

PD - zaključci Skupštine HDNDT o razvoju PD u Hrvatskoj

TX - Smjernice za transplantaciju bubrega

Kliničke smjernice za zaštitu od HBV i HCV infekcija

HCV projekt - Algoritam liječenja kroničnog hepatitisa C u dijaliziranih bolesnika

Voda za HD - Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize

Pravilnik o HD -
O uvjetima u pregledu prostora, radnika i opreme za obavljanje hemodijalize