Ciljevi društva

Osnovni cilj Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora ( HDNDT ) kao krovne strukovne udruge liječnika koji liječe bolesnike sa bubrežnim bolestima, visokim krvnim tlakom i zatajenjem bubrega je:

 1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
 2. suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
 3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
 4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
 5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
 6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
 7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
 8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
 9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
 10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,
 11. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,
 12. predlaganje znanstvenih projekata.

U okviru rada HDNDT provoditi će se trajno stručno usavršavanje članova kroz poslijediplomske tečajeve iz područja nefrologije, arterijske hipertenzije, dijalize i transplantacije bubrega; interaktivne simpozije, seminare i radionice. Radi boljeg razumijevanja potreba naših bolesnika i poboljšanja suradnje dio tečajeva i simpozija biti će namijenjen i liječnicima obiteljske medicine. Posebna predavanja organizirati će se za bubrežne, dijalizirane i transplantirane bolesnike sa svrhom da im pojasni prirodu bolesti i metode liječenja te unaprijedi kvalitetu života.

Zbog rastućeg broja kroničnih bolesnika kao i razvoja medicinske tehnologije želja je HDNDT pomoću Registara bubrežnih bolesti Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju ( RBB-HDNDT ) pratiti relevantne podatke i tijek liječenja bubrežnih bolesnika i statistički ih obrađivati. Registar je potreban jer je za uspješno liječenje bolesnika s kroničnom bolešću, kao i značajnijih individualnih manifestacija kronične bolesti potreban sistem povratne veze između terapijskih intervencija i kliničkih i laboratorijskih nalaza relevantnih za multi-organski sistem kroz duži vremenski period.
Cilj HDNDT-a je uspostaviti objektivne kriterije koji će omogućiti praćenje učinkovitosti medicinske prakse i njenih postupaka kako u cilju poboljšanja i osiguravanja kvalitete liječenja za naše bolesnike tako i u farmako-ekonomskom i epidemiološkom pogledu.

U ostvarenju zadataka i ciljeva HDNDT-a tražiti će se osobno angažiranje svih članova društva te povezivanje s drugim sličnim strukovnim medicinskim društvima u zemlji i inozemstvu, farmaceutskim tvrtkama kao i ostalim zainteresiranim.

Svi postavljeni ciljevi ispred nas su ostvarivi zajedničkim radom i suradnjom. Nagrada za naše napore biti će unapređenje umješnosti liječenja, zadovoljniji bolesnici i njihove obitelji te jačanje našeg profesionalnog ugleda u društvu.

Upravni odbor HDNDT