Popis članova HDNDT do 3. 10. 2016. godine

Pravo odlučivanja, biranja i biti biran imaju samo redovni članovi HDNDT i HLZ-a s uredno podmirenom članarinom za tekuću godinu.

* = nije plaćena članarina za HDNDT za jednu godinu, broj zvjezdica označuje broj godina za koje nije plaćena članarina uključujući i 2016. godinu
* za umirovljenike = nisu se javili da žele i dalje primati obavijesti

Neplaćanjem članarine u zadnje 2 i više godina prijeti isključenje iz HDNDT-a u idućoj godini bez prethodne obavijesti.

Napomene u svezi reguliranja članstva u HDNDT i HLZ te podaci za uplatu članarine nalaze se na stranici Učlanjenje.

Ime i prezime

A

Altabas Karmela

Arambašić Jadranka

Ardalić Dobrić Julija

Andrović Alen

B

Babić Gordan

Bajrami Salaedin

Barbić Jerko

Barišić Ivan

Bašić - Jukić Nikolina

Belavić Žarko

Bernaz Prajz Astrid

Bezjak Silvija

Bilandžija Marijana

Blažičević Krešimir

Bogadi Ivan

Borić Škoro Dijana

Boršo Gordana

Božić Borka

Božić Branko

Božić Zoran

Brala-Trtolja Melita

Brozović Vinko

Brunetta Gavranić Bruna

Bubić Ivan

Bubić Filipi Ljubica

Bulimbašić Stela

Buljubašić Dunja

Bzdilik Tihomir

C, Č, Ć

Carić Drago

Carić Tea

Crnogorac Matija

Crnogorac Miroslav

Cvitković Roić Andrea

Čala Svjetlana

Čingel Branislav

Črne Fureš Nataša

Čunović-Dubroja Ružica

Ćatić Ćuti Edina

Ćorić-Martinović Valentina

D, Đ

Detelić Daria

Dits Sonja

Doko Slava

Dorčić Gordan

Durlen Ivan

Đaković Vikica

Đorđeviić Gordana

Đuras Marijan

Đurđević Dragica

F

Filipović Tomislav

Franjić Bjorn Dario

Furić Čunko Vesna

G

Galešić Krešimir

Galešić Ljubanović Danica

Gardijan Bojana

Germin Petrović Daniela

Gilić Šipicki Lada

Grbić Pavlović Petra

Grđan Željka

Gržetić Mirjana

Gulin Marijana

Gulin Tonko

H

Heli Zvonimir

Hodžić Sonja

Horvatić Ivica

Hršak Puljić Ivančica

I

Ilić Mario

Ilić Begović Tanja

Ilijaš Dejan

Ivanac Janković Renata

Ivanković Zdravko

Ivanković Pavelka Ivana

J

Janić-Trstenjak Ines

Janković Nikola

Jelić Pranjić Ita

John Branko

Josipović Josipa

Jurakić Ivan

Jureković Željka

Jurić Klara

K

Kapun Sonja

Karanović Sandra

Karlić Mladen

Katalinić Lea

Katičić Dajana

Kelava-Jakić Slavica

Klancir Stjepan

Klarić Dragan

Knotek Mladen

Kolarić Melanija

Komljenović Koprek Adela

Kotur Gordana

Kovačević Vojtušek Ivana

Krpan Ante

Kružljak Vladimir

Kudumija Boris

Kupres Vlasta

Kuzmanić Duško

Kuzmanović Gordana

L, Lj

Laganović Mario

Lazić Jelenko

Leko Ninoslav

Lemac Maja

Lončar Andrea

Lovčić Vesna

Luketin Mirko

Ljutić Dragan

M

Mačković Maja

Maksimović Bojana

Maleta Ivica

Maričić Anton

Marić Damir

Markić Dean

Marodi Ivana

Meter Josip

Mihaljević Dubravka

Mikolašević Ivana

Mikulić Željka

Milković Rajić Mia

Milutinović Elena

Mornar Jelavić Marko

Mujakić Mirjana

Murić Begić Mateja

Mustapić Željka

Mužić Kristjan

N

Nakić Dario

Neretljak Ivan

Novak Željkica

O

Oberiter Vlado

Orlić Petar

Orlić Lidija

Oršanić-Brčić Dubravka

P

Papac Iva

Pašara Vedran

Pavletić Peršić Martina

Pavlović Draško

Pažanin Jolanda-Marija

Pehar Mario

Perenčević Aleksandra

Petković Sandra

Petrić Petar

Piutti-Sterija Romina

Plažanin Matej

Podbevšek Davor

Poljak Drago

Premužić Vedran

Prgomet Sandra

Primorac Mladenka

Prkačin Ingrid

Puretić Zvonimir

R

Rački Sanjin

Radić Josipa

Radulović Goran

Ratković-Gusić Iva 

Rogulj Dinko

Roksa Renata

Romčević Mia

Rožanković Čobanov Vesna

Ručević Antun

Rupčić Vesna

S

Sabljar-Matovinović Mirjana

Samardžija Goran

Samaržija Ita

Samovojska Romana

Santini Dušević Danijela

Skitarelić Nataša

Sladoje-Martinović Branka

Slaviček Jasna

Stanec Žanina

Stjepandić Marica

Š

Šain Milenka

Šarac Antonela

Šefer Siniša

Šenjug Petar

Škegro Dinko

Škerk Višnja

Škrlin Jasenka

Šmalcelj Ružica

Španjol Josip

Štirjan Marković Gordana

T

Tenčić Milena

Teskera Tomislav

Thune Sigmund

Tišljar Miroslav

Tolj Ivana

Tomas Valentinović Antonija

Trtolja Vladimir

V, W

Valent Morić Bernardica

Varlaj-Knobloch Vesna

Vasilj Diana

Vidović Vesna

Vinković Martin

Vizjak Vedrana

Vlašić-Matas Jadranka

Vrčić Sanja

Vrljičak Kristina

Vujec Snježana

Vujičić Božidar

Vukman Valentina

Vukojan Sandra

Vuković Lela Ivana

Vuksanović-Mikulčić Sretenka

Vukšić Vladimir

Wilhelm Vladimir

Z, Ž

Zelić Miomir

Zibar Lada

Zjačić Puljiz Danijela

Zuban Franka

Žabić Igor

Živčić-Ćosić Stela

Živka Dika

Živko Marijana

Žunec Renata

Titula

 

dr.sc.

dr.

dr.

dr.

 

dr.

dr.

doc.dr.sc.

prim.dr.

doc.dr.sc.

dr

dr.

dr.

dr.

dr.

mr.sc.dr.

dr.

prim.mr.sc.dr.

dr.

dr.

dr.mr.sci.

dr.

dr.

dr.

doc.dr.sc.

dr.mr.sc.

doc.dr.sc.

dr.

dr.

 

dr.

dr.

dr.

dr.

prof.dr.sc.

prof.dr.sc.

dr.

dr.

dr.mr.sc.

dr.

mr.sc.dr.

 

dr.

dr.

dr.med.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

 

dr.

dr.

dr.

 

prof.dr.sc.

prof.dr.sc.

dr.

dr.sc.

dr.

dr.

dr.

prof..dr sc.

mr.sc.dr.

dr.

 

dr

mr.sc.dr.

mr.sc.dr.

dr.med.mr.sc.

 

dr.

dr.

mr.ph.

dr.

dr.

dr.

 

mr.sc.dr.

prim.mr.sc.dr.

dr.

mr.sc.dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

 

prim. dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

prim.dr.

dr.

prof.dr.sc.

dr.

dr. med.

dr.

dr.

prim.dr.sc.

dr.

dr.

dr.

prof.dr.sc.

dr.

 

doc.sc.dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

prim.dr.sc.

dr.

prof.dr.sc.

 

dr.

dr.

dr.

prof.dr.sc.

mr.ph.

doc.dr.sc.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.sc.

dr.

dr.

dr.

dr.

dipl.ing.

dr.sc.

dr.

 

doc.dr.sc.

dr.

vms.

 

prof.dr.sc.

prof.dr.sc.

doc.dr.sc.dr.

prim.mr.sc.dr.

 

dr.

dr.

dr.

doc..dr.sc.

dr.

dr.

dr.

dr.

prim.dr.

dr.med.

dr.

prim.dr.

dr.

dr.

mr.sc.dr.

dr.

doc.dr.sc.

prim.mr.sc.dr.

 

doc.dr.sc.

doc.dr.sc.

dr.

mr.sc.dr.

dr.mr.sc.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.mr.sc.

 

prof.dr.sc.

dr.

prof.

dr.

mr.sc.dr.

dr.

dr.

prim.sc.dr.

mr.sc.dr.

dr.

 

dr.mr.sc.

dr.

prim.dr.

dr.

prim.dr.sc.

prof.dr.sc.

prof.dr.sc.

prim.dr.sc.

doc.dr.sc.

dr.

 

dr.

prim.dr.

prim.dr.

dr.

dr.

CRT-edukator

dr.sc.dr.

 

dr.

prim.mr.sc.dr.

mr.sc.dr.

dr.

dr.

dr.

dr.sc.

dr.

prim.mr.sc.dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

dr.

 

prim.dr.

prof.dr.sc.

dr.

dr.

dr.

mr.sc.dr.

dr.sc.

dr.sc.dr.

doc.dr.sc

HDNDT broj

 

267 *

240

386 *

410

 

402

408

308 ***

7 **

271

9 *

246 **

175 ***

243 *

382 **

10 **+

310 **

u mirovini

14 *

15 **

16 *

259 **

155

269 **

300 ***

21 **

398

331

193

 

231 ***

285 ***

405

u mirovini

423

u mirovini

424 *

334 *

154 *

364 *

194

 

379 *

196

291 *

419

375 *

326 *

342**

39 ***

u mirovini

 

42 *

286

314

 

43 **

311

421

158 **

261

425

275

u mirovini

270

396 **

 

54

290

343 *

179 *

 

201

412

303

279 *

239 *

388 *

 

58

59

356

u mirovini

354 **

u mirovini

414 *

265

 

187

362 **

202 ***

403

358

203

u mirovini *

171 ***

159 *

406 *

416

282 ***

276

u mirovini *

241

74 *

301 *

u mirovini

325

 

338

190

160 *

397 ***

351 *

161 **

407 *

77 *

 

426 *

361

207 *

80

346

401

395 **

277 *

191 ***

373 **

377 *

427 *

90 *

392

323 *

353 *

317

302

 

209 *

389 **

268 *

 

u mirovini *

u mirovini *

211 *

u mirovini

 

384

415 *

294 *

103

316

106

393 *

404

107

295 *

383 ***

213 ***

264

399 **

422 *

341 *

110

u mirovini

 

229

378 *

376

u mirovini

258 *

409 *

263

363 *

390

u mirovini

 

u mirovini

244

u mirovini

344 *

324 **

252 **

215

122 **

292

169

 

226

418

127 *

400

218 *

131 **

336 ***

132 *

413 **

333

 

135 *

136 *

u mirovini

327

381 ***

284

337 ***

 

220 ***

141

170 *

143

144 *

385 ***

147

345 *

237 *

36

287

222 ***

417

394

223

355

u mirovini

 

151

245 *

420

152

332

225 *

368

257 *

411 *