Pravilnik o sufinanciranju aktivnosti

HDNDT želi, sukladno svojim financijskim mogućnostima, sufinancirati stručno obrazovanje svojih mladih članova. Pomoć se odnosi na sufinanciranje prisustva stručnim skupovima, stručnog i poslijediplomskog usavršavanja u zemlji i inozemstvu te tiskanju stručnih i znanstvenih radova.

PAVILNIK O SUFIINANCIRANJU STRUČNIH AKTIVNOSTI ČLANOVA HDNDT

Kriteriji za sufinanciranje:

  1. Specijalist ili specijalizant ne stariji od 40 godina. Član HDNDT najmanje 1 godinu s uredno podmirenom članarinom.
  2. Specijalistima starijim od 40 godina koji su članovi društva duže od 5 godina s uredno podmirivanim članarinama može se sufinancirati samo aktivno sudjelovanje na kongresima ili dio naknade za tiskanje prihvaćenih radova u CC časopisima
  3. Sufinanciranje u iznosu od 1/3 ukupnih troškova do maksimalno 500 Eura.
  4. Molba za sufinanciranje naslovljena na Upravni odbor HDNDT s pojašnjenjem i traženom sumom.

Prilozi uz molbu:

  1. Obavijest o događaju za koji se sufinanciranje traži (poziv, program, potvrda o aktivnom sudjelovanju).
  2. Kalkulacija ukupnih troškova te za koji će biti namijenjeno sufinanciranje.
  3. Suglasnost i mišljenje šefa ili mentora o potrebitosti stručnog usavršavanja.
  4. Odobrena sredstva biti će uplaćena putem Tajništva HLZ-a na račun davatelja usluge.

Završne odredbe:

Ukoliko kandidat zadovoljava gornje kriterije sufinanciranje do 500 Eura može odobriti uže rukovodstvo HDNDT (2-3 člana)

Moguće su iznimke u odnosu na gornje kriterije, ali tada je potrebno dodatno pojašnjenje iznimke te suglasnost čitavog Upravnog odbora.

Odobrena sredstva biti će uplaćena putem Tajništva HLZ-a na račun davatelja usluge.

Sufinanciranje je moguće samo ako u trenutku zamolbe postoji dovoljno sredstava na računu za normalno funkcioniranje HDNDT-a.

Predsjednik HDNDT, Prof.dr.sc. Petar Kes, Zagreb, rujan 2006.


Upute:

Molbu s pojašnjenjem i traženom sumom poslati e-mailom na tajnik1@hdndt.org

Priloge uz molbu poslati poštom glavnom tajniku:

prof.dr.sc. Ivan Bubić
KBC Rijeka, Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
T. Strižića 3, 51000 Rijeka