Uprava društva

Na Izbornoj skupštini HDNDT održanoj 9. perosinca 2016. godine izabrana je uprava Društva.

Predsjednik:

prof.dr.sc. Mladen Knotek

Prvi dopredsjednik:

prof.dr.sc. Mario Laganović

Članovi upravnog odbora:

doc.dr.sc. Karmela Altabas

prof.dr.sc. Ivan Bubić, glavni tajnik

prof.dr.sc. Krešimir Galešić

dr. Bojana Gardijan, izvršna tajnica

mr. sc. dr. Marijana Gulin

dr. Mario Ilić

prof. dr. sc. Bojan Jelaković

dr. Dragan Klarić

dr. Ivana Kovačević Vojtušek

dr. Ninoslav Leko, blagajnik

prof.dr.sc. Sanjin Rački, bivši predsjednik

prof. dr. sc. Lada Zibar, dopredsjednica

doc. dr. sc. Renata Žunec