Program / Programme

8. HRVATSKI KONGRES NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

8 th CROATIAN CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

 

GLAVNE TEME / MAIN TOPICS

 

Glomerulske bolesti i vaskulitisi / Glomerulardiseasesandvasculitides

Tubulointersticijske bolesti, autosomnodominantnapolicistična bubrežna bolest, nefrolitijaza / Tubulointerstitialdiseases/ autosomaldominantpolycystickidneydisease, nephrolithiasis

Arterijska hipertenzija / Arterialhypertension

Hemodijaliza i peritonejska dijaliza / Hemodialysisandperitonealdialysis

Akutna bubrežna ozljeda / Acutekidneyinjury

Bubrežno presađivanje / Kidneytransplantation

Pedijatrijska nefrologija / Pediatricnephrology

 

PRELIMINARNI PROGRAM /
PRELIMINARY PROGRAMME

 


 

MEĐUNARODNI Satelitski kongresni simpozij "Endemska nefropatija - od traganja do cilja"

INTERNATIONAL SATELLITE CONGRESS SYMPOSIUM ENDEMIC NEPHROPATHY - FROM SEARCHING TO GOAL

Mjesto održavanja Slavonski Brod, Opća bolnica "Dr.JosipBenčević" / Venue: Slavonski Brod, General Hospital "Dr.JosipBenčević"

Datum će biti naknadno objavljen / Date: to be announced later

Lokalni organizacijski odbor / Local organising committee: Ninoslav Leko, Josip Samardžić, Karla Tomić, Ivana Mahovne, Krešimir Karlović, Tomislav Teskera, Martin Vinković, Martin Barišić

Počasni predsjedavajući simpozija / Honorary chairman: Dubravka Čvorišćec, Ana Stavljenić Rukavina, Mate Vukelić, Stjepan Čeović, Nada Čikeš

Pozvani predavači / Invited speakers: Ninoslav Leko, Branko Brdar, Živka Dika, JiriZavadil, Sandra Karanović, Ivana Vuković Brinar, Jovan Nikolić, Želimir Stipančić, Karla Tomić, Vedran Premužić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ivan Pećin, Bojan Jelaković

 

9. Simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije

Paralelno s održavanjem Kongresa održati će se i 9. simpozij medicinskih sestara i tehničara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i transplantacije.*

Organizator Simpozija je HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA, DRUŠTVO
NEFROLOGIJE DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE.

 

ORGANIZACIJSKI I STRUČNI ODBOR

Predsjednica
Bosiljka Devčić, Rijeka

Tajnica
Goranka Eržen, Zagreb

Članovi

 • Silvija Deković, Šibenik
 • Marija Gilja, Zagreb
 • Milica Kljak, Zagreb
 • Liljana Peter, Zagreb
 • Marina Colić, Rijeka
 • Rozalija Škaričić, Split

GLAVNE TEME SIMPOZIJA

 • Strategija prevencije - Prijedijalizna edukacija i liječenje
 • Transplantacija - najbolja životna kakvoća
 • Skrb za bolesnika na PD - Uloga medicinske sestre u donošenju odluka
  Sestrinska skrb s rezultatima: od empirije do skrbi utemeljenoj na dokazima
  Individualna procjena o tome kako poboljšati kakvoću u hemodijaliznim jedinicama
  Kako nefrološka sestra može poboljšati sigurnost i kakvoću skrbi
 • Kako zbrinjavati bolesnika s akutnom bubrežnom ozljedom
 • Šećerna bolest i kronična bubrežna bolest
 • Hipertenzija u bubrežnih bolesnika
 • Na kraju simpozija u nedjelju, 21. svibnja 2017. održat će se i Godišnja skupština Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

Sve obavijesti o Simpoziju:

Bosiljka Devčić

Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega,

KBC Rijeka, Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 407 154; Fax. 051 407 154 Mob. 091 5198 304
e-mail: bosiljka.devcic@ri.t-com.hr

* Uvjeti za prijavu radova, smještaja, prijevoza, kotizacija isti su kao i za Kongres.