Prevencija kronične bubrežne bolesti

Hrvatski liječnički dom, Zagreb, Šubićeva 9, Petak, 11. ožujka 2005. godine od 14 -19 sati

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj | Fotogalerija

Poziv na sudjelovanje

Kronična bubrežna bolest s gubitkom bubrežne funkcije izlazi iz okvira nefrologije i postaje važan javnozdravstveni problem. Zbog toga smo Prevenciju kroničnih bubrežnih bolesti odabrali za temu NEFROLOGIJE DANAS 2005.

Razvijeni svijet je suočen s epidemijom kronične bubrežne bolesti, obilježenom trajnim porastom broja bolesnika liječenih dijalizom od 6-8% godišnje. Slična je situacija i u Hrvatskoj, gdje se prema Hrvatskom registru nadomještanja bubrežne funkcije, broj bolesnika povećava za 5% godišnje, a premašio je prevalenciju od 700 liječenih na milijun stanovnika.

Broj bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću i manjim poremećajem bubrežne funkcije (smanjenom glomerularnom filtracijom) višestruko je veći od broja bolesnika liječenih dijalizom. Ovdje se učestalost izražava u postotcima, osobito u populaciji hipertoničara. Povišen kreatinin nađe se u 2-3% opće populacije hipertoničara, a progresivno raste u skupinama s težim stupnjevima hipertenzije. Kronična bubrežna bolest sa smanjenom glomerularnom filtracijom predstavlja povećan rizik akutnog i kroničnog pogoršanja renalne funkcije kao i nastanak kardiovaskularnih bolesti i povećani rizik smrti od tih bolesti.

Ponovo smo okupili vrhunske stručnjake i predavače koji će prikazati sažetak najnovijih saznanja o uzrocima, načinima otkrivanja i posljedicama kroničnih bubrežnih bolesti, te potrebi prevencije i mogućnostima liječenja, kako bi najbolje znanstvene i stručne spoznaje bile što bliže praktičnoj primjeni.

Simpozij je namijenjen, nefrolozima, kardiolozima, internistima, liječnicima obiteljske medicine i drugim zainteresiranim liječnicima.

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj | Fotogalerija

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, Šubićeva 9,
u petak, 11. ožujka 2005. godine, od 14 -19 sati.

Kotizacija - članovi HDNDT te specijalizanti ne plaćaju kotizaciju. Ostali 120 KN.
Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HLZ-a 2360000-1101214818
obavezno
s pozivom na broj 268-98-902, ili gotovinom na licu mjesta.
Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal.
Prilikom preuzimanja materijala i potvrdnice obavezno predočiti dokaz o uplati.

Bodovanje - Simpozij će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore

Obavijesti

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, KB "Sestre milosrdnice"
Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju i dijalizu
Tel.: 01/ 3787-648 Fax: 01/ 3769-067
e-mail: svjetlana.cala@bol-svduh.htnet.hr
WEB stranica: www.nefrologijadanas.org

Organizacijski odbor

Prim.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Duško Kuzmanić
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Prof.dr.sc. Tatjana Jeren, predsjednica internističkog kolegija

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora
Prof.dr.sc. Petar Kes, predsjednik

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
Doc.dr.sc. Radoslav Herman, ravnatelj

Web dizajn i izrada web stranica