Najava stručnih događanja

Poslijediplomski tečaj - Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u kroničnih bubrežnih bolesnika

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
i
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
organiziraju:
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

DIJALIZA

Voditelji tečaja

prof. dr. sc. Petar Kes i prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Modul: Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u kroničnih bubrežnih bolesnika

Voditelji modula:

prof.dr.sc. Petar Kes,
prof.dr.sc. Sanjin Rački i
prof.dr.sc. Nikolina Bašić-Jukić

 

Zagreb, 26. travnja 2014. god. s početkom u 9,00 sati

Edukacijski centar Medicinskog fakulteta i
KBC-a Zagreb (Predavaonica J. Sokolić), Zagreb, Kišpatićeva 12

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 600,00 HRK, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br. HR84 23400091110024619 s pozivom na broj 15050 i naznakom "kotizacija za tečaj". Polaznike molimo da tijekom registracije prilože uplatnicu (presliku), kao dokaz plaćene kotizacije.

Polaznici poslijediplomskog tečaja "Dijaliza" ne plaćaju kotizaciju jer je modul Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u kroničnih bubrežnih bolesnika sastavnica toga tečaja. Tečaj je bodovan sukladno odluci Hrvatske liječničke komore.

PRIJAVE KAO I SVE OBAVIJESTI O TEČAJU

Prim. dr. mr. sc. Nikola Janković, tajnik tečaja
Odjel za nefrologiju i dijalizu, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica "Sv. Duh", 10000 Zagreb, Sv. Duh 64

Tel.Fax.: 01 3712-084 Gsm.: 091/3712-045
e-mail: nikola.jankovic@bol-svduh.t-com.hr

Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u kroničnih bubrežnih bolesnika

Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora, odnosno poremećaji koštanog metabolizma, koštana bolest (u svojoj raznolikosti) i kalcifikati u mekim tkivima, arterijama (s posljedičnom krutosti krvnih žila i/ili nestabilnim aterosklerotskim plakovima) i srčanim zaliscima, izraženi su u većine kroničnih bubrežnih bolesnika. Na poremećaj metabolizma kalcija i fosfora koji je u osnovi posljedica sekundarnog hiperparatiroidizma, treba pomišljati i početi ga liječiti već u relativno ranom stadiju kronične ozljede bubrega odnosno kada je klirens kreatinina oko 60 ml/min/1,73m 2 . Opisani metabolički poremećaji i njihove posljedice u lokomotornom i srčano/moždano-krvožilnom sustavu, nastaju i napreduju kroz sve stadije kronične bubrežne bolesti, tijekom liječenja hemodijalizom, peritonejskom dijalizom ili transplantacijom bubrega. Mijenjaju se samo čimbenici koji uzrokuju, podržavaju ili modificiraju metabolički poremećaj i njegov utjecaj na različite organske sustave. Posljedice poremećaja u metabolizmu kalcija i fosfora imaju bitni utjecaj na kvalitetu života svih profila kroničnih bubrežnih bolesnika, a posebno na smrtnost od srčano/moždano-krvožilnih bolesti.

Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u svim svojim različitostima i danas predstavlja veliki dijagnostičko-terapijski izazov. Svrha poslijediplomskog tečaja je da nauči, obnovi ili nadopuni znanje polaznicima o mogućnostima prevencije i liječenja ovoga poremećaja s dijetom, lijekovima, dijalizom i edukacijom bolesnika.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima interne medicine, nefrologije, pedijatrije, te liječnicima opće medicine (koji rade u centrima za dijalizu) i svima onima koje žele znati više.

Molim Vas da pripremite pitanja za usklađenu raspravu s predavačima.

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ ''DIJALIZA''

Otvaranje novih centara za dijalizu, uvjetovanje zakonskih odredbi (koje se temelje na pozitivnoj medicinskoj praksi i u skladu s kojima u centrima za dijalizu mogu raditi liječnici koji su završili poslijediplomski tečaj I. kategorije iz predmeta DIJALIZA - Narodne novine br. 90 od 2. srpnja 2004 .) da u centrima rade kvalificirani liječnici (internisti i pedijatri), kao i brzi medicinsko-tehnološki napredak liječenja (hemo)dijalizom i drugim metodama, kao i uvođenje novih lijekova i standarda u liječenje bolesnika s akutnim i kroničnim zatajenjem bubrega, uvjetuje potrebu da se utemelji poslijediplomski tečaj iz DIJALIZE u okviru kojega će liječnici steći neophodna temeljna i praktična znanja, te se upoznati s novostima na tome području.

Poremećaj metabolizma kalcija i fosfora u kroničnih bubrežnih bolesnika je modul poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Dijaliza".


PROGRAM TEČAJA

sa satnicom, predavačima i temama

Subota, 26. travnja 2014.

9,00-9,10

Prof.dr.sc. Petar Kes:
Uvod u temu

9,10-9,40

Doc.dr.sc. Draško Pavlović:
Sekundarni hiperparatiroidizam

9,40-10,10

10,10-10,40

Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić:
Prehrana kroničnih bubrežnih bolesnika

Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić, prof.dr.sc. Bojan Jelaković, prof.dr.sc. Petar Kes:
Vezači fosfora (aluminijev hidroksid, kalcijev karbonat, kalcijev acetat/magnezijev subkarbonat, sevelamer hidroklorid/karbonat)

10,40-11,10


11,10-11,30

11,30-12,00

12,00-12,30

12,30-13,0013,00-13,30


13,30-13,45


13,45-14,20

14,20-14,45


14,45-15,10


15,10-15,35

15,35-16,00


16,00-16,30

Prof.dr.sc. Petar Kes:
Visoko-volumna HDF

Stanka za osvježenje

Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić:
Kalciomimetici-posebne indikacije

Prof.dr.sc. Dragan Ljutić:
Paratireoidektomija

Ružica Šmalcelj:
Poremećaj koštanog metabolizma i pregradnje u kroničnih bubrežnih bolesnika

Prof.dr.sc. Petar Kes:
Kalcifikati mekih tkiva i krvnih žila u kroničnih bubrežnih bolesnika

Vedran Premužić,dr.med:
Krutost krvnih žila u kroničnih bubrežnih bolesnika

Stanka za osvježenje

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes:
Značajke moždanog udara u kroničnih bubrežnih bolesnika

Prof.dr.sc. Marina Ratković Mugoša:
Poučni prikaz bolesnika sa sekundarnim hiperparatiroidizmom

Doc.dr.sc. Lidija Orlić:
Koštana bolest nakon transplantacije bubrega

Prof.dr.sc. Sanjin Rački:
Vitamin D

Zaključci i test provjere znanja

Popis predavača

Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić, internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes , neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Prof.dr.sc. Bojan Jelaković , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc. Petar Kes, internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc. Dragan Ljutić , internist-nefrolog, Klinički odjel za nefrologiju i dijalizu, Interna klinika lokalitet Križine, KBC Split, Split

Doc.dr.sc. Lidija Orlić , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Rijeka

Doc.dr.sc. Draško Pavlović : internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Vedran Premužić , dr.med., Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc. Sanjin Rački , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Rijeka

Prof.dr.sc. Marina Ratković Mugoša , internist-nefrolog, Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

Prim.dr.sc. Ružica Šmalcelj , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

 

Ovdje pogledajte program Poslijediplomskog tečaja u PDF formatu: