Hrvatska transplantacijska škola 2016

3. Hrvatska transplantacijska škola

Poziv na sudjelovanje

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji sa tvrtkom Astellas organizira stručni skup pod nazivom 3. Hrvatska transplantacijska škola - 3rd Croatian Transplantation School s međunarodnim sudjelovanjem. Skup će se održati 01. - 03. listopada 2016. godine u Hotelu Sheraton Riviera Dubrovnik.

Cilj Simpozija je obraditi aktualne teme i novosti iz područja transplantacije bubrega i imunosupresije u posttransplantacijskom periodu te prezentirati najnovije smjernice iz područja perioperacijske pripreme darovatelja i primatelja bubrežnog presatka.

Republika Hrvatska je po broju darovatelja organa i broju transplantacija solidnih organa u svjetskom vrhu. Povećanje transplantacija bubrega zahtijeva uključivanje sve većeg broja nefrologa u skrb za bolesnike s transplantiranim bubregom, ali i za bolju pripremu bolesnika za transplantaciju bubrega. Transplantacija bubrega predstavlja najbolju metodu nadomještanja bubrežne funkcije za sve bolesnike koji nemaju apsolutnu kontraindikaciju za taj operativni zahvat i kasniju primjenu imunosupresije. Bolesnici s transplantiranim bubregom imaju bitno bolju kvalitetu života, značajno bolje preživljenje od bolesnika koji se nastavljaju liječiti nekom od metoda dijalize, a dvije do tri godine nakon uspješne transplantacije bubrega liječenje transplantiranih bolesnika postaje jeftinije od dijalize.

Simpozij je namijenjen specijalistima nefrolozima i specijalizantima nefrologije koji se bave transplantacijom bubrega, liječnicima koji rade u centrima za dijalizu, specijalistima i specijalizantima interne medicine, urologije, anesteziologije, intenzivne medicine, pedijatrije..., a može proširiti stručne vidike i liječnicima obiteljske medicine.

Veselimo se Vašem dolasku u Dubrovnik.

Call for participation

Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation of Croatian Medical Association in collaboration with Astellas organize professional conference 3rd Croatian Transplantation School with an international participation. The conference will take place at Sheraton Riviera Dubrovnik Hotel from 1st - 3rd October, 2016.

The aim of the Symposium is to address the current topics and developments in the field of kidney transplantation and immunosuppression in the post-transplantation period as well as to present the latest guidelines from the field of perioperative preparation of donors and kidney transplant recipients.

Croatia is in the world's top in the number of donors of organs and the number of solid organ transplants. The increase in the number of kidney transplantations requires the involvement of ever growing number of nephrologists not only in the care of renal transplant patients but also in the better preparation of patients for the renal transplantation. Renal transplantation is the best method for renal function replacement for all the patients who are not absolutely contraindicated for the transplantation and subsequent application of immunosuppression. Renal transplant patients have a considerably better quality of life, better survival rate than the patients who continue to be treated by dialysis. Additionally, the treatment of transplant patients becomes cheaper than dialysis two to three years after a successful renal transplantation.

The Symposium is intended for nephrologists specialists and nephrologists residents who engage in renal transplantation, doctors who work at dialysis centres, internal medicine specialist and internal medicine residents, urologists, anaesthesiologists, specialists in intensive care medicine, paediatricians... Family practitioners could also benefit from the symposium by their professional development.

Predsjednik HDNDT / President CSNDT

prof.dr.sc. Sanjin Rački

Program / Programme

Saturday

Hrvatska transplantacijska škola

Sunday

Hrvatska transplantacijska škola

Hrvatska transplantacijska škola

Monday

Hrvatska transplantacijska škola

OPĆE OBAVIJESTI / GENERAL INFORMATION

MJESTO ODRŽAVANJA SIMPOZIJA / SYMPOSIUM VENUE

Hotel Sheraton Riviera Dubrovnik

Srebreno

INFORMATION AND REGISTRATION

A.T.I. doo, Zadarska 15, HR-Pula 52100 Pula
Contact person: Manuela Novak / GSM. +385 91 444 0046
e-mail: manuela@ati-pula.com

TAJNIŠTVO / SECRETARIAT

prim.mr.sc. Nikola Janković
KB ''Sveti Duh'', Interna klinika
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, CROATIA
Phone: +38513712258; Fax: +38513712084
E-mail: tajnik@hdndt.org

 

Hrvatska transplantacijska školaOvdje pogledajte program Hrvatske transplantacijske škole u PDF formatu:

Program & General information / PDF: