Zagreb, 9. studenoga 2016.

POZIV na redovnu izbornu* skup箃inu HDNDT

 

Po箃ovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas na redovnu Izbornu skup箃inu HDNDT kao i na dru緀nje uz novogodi筺ji domjenak koja 鎒 se odr綼ti u petak, 9. prosinca 2016. godine od 12:15 - 15:00 sati u prostorijama Hrvatskog lije鑞i鑛og doma, ﹗bi鎒va 9, Zagreb.

Dnevni red:

 1. Otvaranje skup箃ine
 2. Izbor radnog predsjedni箃va
 3. Prijedlog dnevnog reda, izbor zapisni鑑ra i ovjerovitelja zapisnika
 4. Prijedlog izbornog povjerenstva
 5. Izvje规e predsjednika HDNDT za 2013. - 2016. godine
 6. Izvje规e tajnika za 2016. godinu
 7. Izvje规e blagajnika za 2016. godinu
 8. Rasprava po izvje规ima
 9. Razrje筫nje radnih tijela HDNDT
 10. Prijedlog kalendara stru鑞ih sastanaka u 2017. godini
 11. Izvje规e Registra nadomje箃anja bubre緉e funkcije
 12. Izbor radnih tijela HDNDT
  • prijedlog kandidata za 鑜anove Upravnog odbora HDNDT
  • predstavljanje programa rada kandidata za predsjednika
  • izbor predsjednika i prvog dopredsjednika
  • izbor 鑜anova Upravnog odbora
 13. •  Domjenak u organizaciji HDNDT-a
 14. •  Rezultati izbora i prijedlog zaklju鑑ka
 15. •  Zatvaranje skup箃ine

 

* Ovim putem Upravni odbor HDNDT objavljuje poziv za prijavu kandidata za predsjednika, 1. dopredsjednika dru箃va i 鑜anove Upravnog odbora sukladno Statutu HLZ-a i Poslovniku o radu skup箃ine stru鑞og dru箃va.

Svi zainteresirani mogu se javiti tajniku Dru箃va na e-mail: tajnik@hdndt.org

Pravo glasovanja te biti birani u upravne strukture stru鑞og dru箃va imaju samo redoviti 鑜anovi stru鑞og dru箃va (podmirene obaveze prema HLZ-u i HDNDT-u). Vi筫 o radu Izborne skup箃ine mo緀te na鎖 na na筼j stranici www.hdndt.org O dru箃vu HDNDT / Statut.

Veselimo se Va筫m dolasku.

Tajnik HDNDT
Prim.dr.mr.sc. Nikola Jankovi

Predsjednik HDNDT
Prof.dr.sc. Sanjin Ra鑛i

 

Ovdje pogledajte program redovne izborne skup箃ine u PDF formatu: