Nefrološki vikend - 2016.

Trakošćan, 19.-21. 02. 2016.

Poziv na sudjelovanje

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a organizira zajednički Simpozij Nefrološki vikend i Dijalizni praktikum koji će se održati u Trakoščanu, Hrvatsko zagorje od 19.-21. veljače 2016. godine.

Tijekom Simpozija razmotriti će se primjena monoklonskih antitjela u glomerularnim bolestima, vaskulitisima te trombotskim mikroangiopatijama. Prikazati će se vlastita iskustva u primjeni rituksimaba. Također će se raspraviti i o senzibiliziranosti primatelja na tkivne antigene (HLA senzibilizacija) koja ima negativan utjecaj na ishod transplantacije bubrega. Prikazati će se aktualne hrvatske i europske smjernice za transplantaciju bubrega. Prodiskutirati kontraindikacije za transplantaciju kao i relativne kontraindikacije. Navest će se problemi u prijetransplantacijskoj obradi s kojima se kliničari susreću u praksi kao što su komorbiditeti, zloćudne bolesti, pretilost, infekcije, nesuradljivost itd.

Naglasak će se staviti i na zbrinjavanje bubrežnih bolesnika u predijaliznoj fazi jer nam dobra klinička praksa nalaže sveobuhvatnu nefrološku skrb u što ranijoj fazi kroničnog bubrežnog zatajenja. Liječenje bubrežne anemije jedan je od bitnih elemenata predijalizne skrbi za naše bolesnike. Prikazati će se aktualne europske i hrvatske smjernice za liječenje bubrežne anemije kao i izazovi u svakodnevnoj praksi s kojima se kliničar susreće.

Na kraju sastanka obraditi će se akutnu ozljeda bubrega i odabir metoda po mjeri bolesnika kao i značaj imunoadsorpcije i citratne antikoagulacije. Prikazati će se i značaj informatizacije za kontrolu kvalitete dijalize kao i kako isporučiti najveću dozu dijalize.

U sklopu Nefrološkog vikenda održati će se i Roche i Fresenius Medical Care simpoziji.

Simpozij je namijenjen internistima, nefrolozima, svim ostalim liječnicima i medicinskim sestrama-tehničarima koji sudjeluju u zbrinjavanju bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega.

 

 

 

OPĆE OBAVIJESTI

Kotizacije za prisustvo stručnom dijelu nema.

Simpozij će se bodovati odlukom Hrvatske liječničke komore s 11 bodova za slušače.
Za sve zainteresirane biti će organiziran prijevoz autobusom iz Zagreba.

Rezervacije su obavezne.

Za sve obavijesti glede smještaja i prijevoza obratite se službenom organizatoru:

ALADDIN DMC putnička agencija d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 A, 10000 Zagreb
Kontakt mail: darija@aladdindmc.hr
Kontakt osoba: Darija Lelas
Telefon : 01 6443 443

 

Program simpozija - Sveti Martin na Muri

Program simpozija - Sveti Martin na Muri

Program simpozija - Sveti Martin na Muri

Program simpozija - Sveti Martin na Muri

Program - Nefrološko učilište 2015.Ovdje pogledajte program Nefrološkog vikenda u PDF formatu: