Smjernice za liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Stav Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transpantaciju i osvrt na preporuke KDIGO i ERBP

Sažetak:

Bubrežna anemija nastaje kao posljedica kronične bolesti bubrega (KBB), a pogoršava se s napredovanjem bolesti. Anemija može biti prvi znak bolesti bubrega.

Kod svih bolesnika s KBB i anemijom potrebna je dijagnostička obrada koja može otkloniti druge uzroke bolesti. Dokazana je direktna povezanost koncentracije hemoglobina i stadija zatajenja bubrežne funkcije, a ranija pojava anemije učestalija je u dijabetičara. Rano liječenje anemije moglo bi usporiti napredovanje KBB. Anemija je neovisan činitelj rizika za razvoj srčanožilnih bolesti u bolesnika s KBB.

Liječenje anemije u bolesnika s KBB temelji se na smjernicama. Nedavno je KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) grupa objavile nove smjernice za liječenje anemije u KBB, a ERBP (European Renal Best Practice) grupa osvrt na te smjernice. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (HDNDT) već godinama objavljuje vlastite smjernice koje se temelje na preporukama i pozitivnim iskustvima europskih i svjetskih stručnih društava, kao i na vlastitim iskustvima.

Posljednja inačica hrvatskih smjernica objavljena je 2008. godine. Od tada do danas, temeljem brojnih istraživanja i kliničke prakse, došlo je do brojnih izmjena u suvremenom shvaćanju liječenja anemije u KBB. Slijedom navedenog, HDNDT objavljuje osvrt na posljednje preporuke međunarodnih stručnih društava, izražava svoj stav za liječenje anemije u KBB kao osnovu za nove smjernice prilagođene sadašnjem trenutku.

 

Cjeloviti tekst stava HDNDT i osvrt na preporuke možete pregledati ovdje: Smjernice za liječenje anemije