Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian Society of Nephrology, Dialysis and Transplantation of Croatian Medical Association

Baza Podataka

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za nefrologiju dijalizu i transplantaciju pridružilo se inicijativi ERA EDTA koja je pokrenula Europsku bazu podataka bubrežnih bolesnika oboljelih od COVID-19 a radi što bolje analize kliničkih karakteristika i prediktora ishoda.

U bazu se upisuju: bolesnici na dijalizi kao i transplantirani bolesnici u kojih je dijagnosticiran COVID-19.

Ukoliko imate takvog bolesnika ili bolesnicu molim javite na registar.hdndt@gmail.com kako bi vam proslijedili sve potrebne upute.

HDNDT će izvršiti upis u bazu ERA EDTA.

Zahvaljujemo na suradnji i angažmanu da zajedničkim naporima učinimo najbolje za naše bolesnike.