Dijabetička nefropatija

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - Šubićeva 9, Zagreb - petak, 10. ožujka 2000. od 14 - 19 sati

Poziv | Program

Teme:

  • OD HIPERGLIKEMIJE DO DIJABETIČKE RENALNE INSUFICIJENCIJE
  • ZNAČAJ KONTROLE GLIKEMIJE ZA USPORAVANJE TOKA DIJABETIČKE NEFROPATIJE
  • HIPERTENZIJA I DIJABETIČKA NEFROPATIJA
  • DISLIPIDEMIJE U DIJABETIČARA
  • RIZIK, UČESTALOST, PREVENCIJA I LIJEČENJE AKUTNE RENALNE INSUFICIJENCIJE U DIJABETIČARA
  • UČESTALOST DIJABETESOM IZAZVANE KRONIČNE RENALNE INSUFICIJENCIJE
  • PRIPREMA ZA HEMODIJALIZU I LIJEČENJE DIJABETIČARA HEMODIJALIZOM
  • KRVOŽILNI PRISTUP ZA HEMODIJALIZU U DIJABETIČARA
  • LIJEČENJE DIJABETIČARA PERITONEJSKOM DIJALIZOM
  • TRANSPLANTACIJA BUBREGA U DIJABETIČARA

Poziv | Program

Web dizajn i izrada web stranica