Rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti

Hrvatski liječnički dom, Zagreb, Šubićeva 9, Petak, 09. ožujka 2007. godine od 14 -19 sati

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj | Fotogalerija

Poziv na sudjelovanje

Sve je više osoba u kojih se nađe uznapredovala renalna insuficijencija bez prethodnih simptoma, bez poznate ranije bubrežne bolesti i bez liječenja koje je moglo utjecati na tok bolesti. Registri bolesnika kojima se nadomješta bubrežna funkcija bilježe brzi porast grupe bolesnika visoke dobi s renalnom insuficijencijom nepoznatog uzroka.
Posljednjih desetljeća razvijene su uspješne mjere usporavanja/zaustavljanja pogoršanja kronične bubrežne bolesti, ali je usprkos tome incidencija konačnog zatajivanja bubrega u porastu, a potrebe za nadomještanjem bubrežne funkcije dijalizom sve veće. Dio neuspjeha preventivnih mjera leži u kasnom otkrivanju kronične bubrežne bolesti, kada su mogućnosti djelovanja male zbog ograničenog vremena i ireverzibilnih oštećenja.
Rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti preduvjet je za uspjeh mjera za prevenciju gubitka bubrežne funkcije. Rano otkrivena bubrežna bolest uputit će na potrebu energičnog liječenja svih rizičnih čimbenika za kardiovaskularne bolesti.
Da bi otkrili osobe s kroničnom bubrežnom bolešću ranije, nefrolozi moraju potaknuti i provoditi mjere probira u populaciji. Neophodno je definirati grupe s povećanim rizikom za kroničnu bubrežnu bolest. Među osobama sa smanjenom bubrežnom funkcijom treba prepoznati one s najvećim rizikom pogoršanja, te u njih primijeniti posebno intenzivne mjere liječenja.

Ovako ambiciozan plan traži suradnju nefrologa, liječnika obiteljske medicine, medicinskih biokemičara, epidemiologa i svih koji se bave prevencijom i liječenjem kardiovaskularnih bolesti. Pozivamo sve uključene u mrežu skrbi za bolesnike s bubrežnim i kardiovaskularnim bolestima da nam se pridruže na simpoziju NEFROLOGIJA DANAS 2007. s temom RANO OTKRIVANJE KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI.

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala
Predsjednica Organizacijskog odbora

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj | Fotogalerija

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, Šubićeva 9,
u petak, 9. ožujka 2007. godine, od 14 -19 sati.

Kotizacija: članovi HDNDT te specijalizanti ne plaćaju kotizaciju. Ostali 50 KN.
Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HLZ-a 2360000-1101214818
obavezno
s pozivom na broj 268-98-900, ili gotovinom na licu mjesta.
Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal.
Prilikom preuzimanja materijala i potvrdnice obavezno predočiti dokaz o uplati.

Bodovanje: Simpozij će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore

Obavijesti

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, KB "Sestre milosrdnice"
Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju i dijalizu
Tel.: 01/ 3787-648 Fax: 01/ 3769-067
e-mail: svjetlana.cala@bol-svduh.htnet.hr
WEB stranica: www.nefrologijadanas.org

Organizacijski odbor

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prof.dr.sc. Duško Kuzmanić
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Prof.dr.sc. Tatjana Jeren, predsjednica internističkog kolegija

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora
Prof.dr.sc. Petar Kes, predsjednik

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"
Doc.dr.sc. Radoslav Herman, ravnatelj

Web dizajn i izrada web stranica