Starenje bubrega

Hrvatski liječnički dom, Zagreb, Šubićeva 9, Petak, 6. ožujka 2009. godine od 14 -19 sati

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Poziv na sudjelovanje

Desetina populacije u zemljama razvijene ekonomije zahvaćena je kroničnom bubrežnom bolešću. Može se pretpostaviti da će se taj postotak povećavati sa starenjem populacije i bolestima koje ga prate, te rastućom prevalencijom šećerne bolesti i pretilosti.

Hrvatska spada među zemlje s vrlo starom populacijom. Godine 2001. bilo je 16% stanovnika u dobi od 65 godina ili više, a vjerojatno smo danas blizu brojke od petine populacije u toj dobnoj kategoriji.

Iz godine u godinu u Hrvatskoj zamjećujemo povećanje broja bolesnika kojima je potrebno nadomještati bubrežnu funkciju. Najviše novih bolesnika je u osmom desetljeću života. Upravo je među starijim bolesnicima najveći porast incidencije nadomještanja bubrežne funkcije. Starenje je povezano s gubljenjem bubrežne funkcije. Izgleda da starenje bubrega nastaje neovisno o sistemskim i bubrežnim bolestima, premda su bubrezi u starijih izloženi oštećenjima hipertenzijom, dijabetesom, povremenim infekcijama i toksinima tokom života koji ubrzavaju prirodni proces starenja. Intenzivno se proučavaju molekularni mehanizmi procesa starenja, a njihovo razumijevanje moglo bi otvoriti put za djelovanje na usporavanju starenja.
Dok se ne otkrije eliksir mladosti, značajno je prepoznati zahtjeve koje sve veći broj starijih s kroničnom bubrežnom bolešću postavlja pred nefrologe, imajući u vidu rastuće potrebe za nadomještanje bubrežne funkcije i povećanje kardiovaskularnog rizika u osoba s kroničnom bubrežnom bolešću.

Cilj jedanaestog simpozija NEFROLOGIJA DANAS je sagledati opseg, mehanizme i posljedice procesa starenja na nastanak hipertenzije i bolesti bubrega. Kako bit medicine i nefrologije nije samo saznanje, već djelovanje, vrhunski će nam stručnjaci prikazati specifičnosti liječenja hipertenzije i zatajivanja bubrega u starijih osoba.

Simpozij STARENJE BUBREGA namijenjen je nefrolozima i ostalim internistima koji se bave liječenjem hipertenzije i dijabetesa, liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalistima epidemiolozima i stručnjacima javnog zdravstva, sa svrhom boljeg liječenje starih osoba danas i planiranja budućih potreba zdravstvene skrbi za starije.

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala
Predsjednica Organizacijskog odbora

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, Šubićeva 9, u petak, 06. ožujka 2009. godine, od 14 -19 sati.

Kotizacija: članovi HDNDT, HDH (Hrvatsko društvo za hipertenziju) i specijalizanti ne plaćaju kotizaciju. Ostali 90 KN.
Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HLZ-a 2360000-1101214818
obavezno
s pozivom na broj 268-98-900, ili gotovinom na licu mjesta.
Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal.
Prilikom preuzimanja materijala i potvrdnice obavezno predočiti dokaz o uplati.

Bodovanje: Simpozij će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Obavijesti

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, KB ''Sestre milosrdnice''
Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju i dijalizu
Tel.: 01/ 3787-648 Fax: 01/ 3769-067
e-mail: svjetlana.cala@bol-svduh.htnet.hr

Organizacijski odbor

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prof.dr.sc. Duško Kuzmanić
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, HLZ-a
Hrvatsko društvo za hipertenziju, HLZ-a
Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Zagreb, petak 6. ožujka 2009., Hrvatski liječnički zbor

Web dizajn i izrada web stranica