Kvaliteta liječenja u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji

Hrvatski liječnički dom, Zagreb, Šubićeva 9, 12. ožujka 2010.

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Poziv na sudjelovanje

Trajno poboljšavanje kvalitete liječenja je među najvažnijim ciljevima medicinske struke, ali je jednako tako značajno oboljelima i čitavoj populaciji. Kvalitetno liječenje osniva se na rezultatima kliničkih istraživanja, koji su pretočeni u smjernice, postupnike i preporuke za dobru kliničku praksu. Put od preporuka do realizacije u praksi nije ravan niti je uvijek uspješan. Da bi se pratio rezultat liječenja, neophodna su mjerila kliničke provedbe. Takva mjerila su izrađena i koriste se za različite segmente liječenja, uključujući liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, bolničko liječenje najčešćih internističkih bolesti te za procjenu rezultata operacijskih zahvata. Metodologija koja je razvijena za mjerenje uspješnosti liječenja pomaže da se utvrdi početno stanje, usporede rezultati liječenja istih bolesti na različitim mjestima, prate promjene u ishodu liječenja tokom vremena, da se prepoznaju mjesta gdje su rezultati liječenja lošiji od prosjeka te je potrebna pomoć izvana da bi se kvaliteta liječenja približila zajedničkim standardima. I u području nefrologije su razvijeni sustavi mjerenja kvalitete i poticanja kliničke provedbe za liječenje bubrežnih bolesti, hipertenzije, te za dijalizu i transplantaciju.

Cilj NEFROLOGIJE DANAS-2010. je promicati kulturu kvalitete u nefrologiju. Vrhunski stručnjaci iz područja farmakologije, nefrologije, hipertenzije, dijalize i transplantacije prikazat će principe kontinuiranog unapređivanja kvalitete liječenja, postojeća mjerila kliničke provedbe, način njihove primjene, te rezultate postignute mjerenjem i poticanjem kvalitete liječenja. Analizirat će se sadašnja proširenost kontrole kvalitete u hrvatskoj nefrologiji te područja u kojima je kontrola i poticanje kvalitete skora budućnost.

Simpozij KVALITETA LIJEČENJA U NEFROLOGIJI, DIJALIZI I TRANSPLANTACIJI namijenjen je nefrolozima, drugim strukama koje se bave liječenjem hipertenzije, specijalistima javnog zdravstva i stručnjacima u zdravstvenoj administraciji, te ostalim liječnicima zainteresiranim za strategiju povezivanja prakse i medicine bazirane na dokazima.

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala
Predsjednica Organizacijskog odbora

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, Šubićeva 9, u petak, 12. ožujka 2010. godine, od 14 -19 sati.

Kotizacija: članovi HDNDT, HDH (Hrvatsko društvo za hipertenziju) i specijalizanti ne plaćaju kotizaciju. Ostali 90 KN.
Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HLZ-a 2360000-1101214818
obavezno
s pozivom na broj 268-98-900, ili gotovinom na licu mjesta.
Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal.
Prilikom preuzimanja materijala i potvrdnice obavezno predočiti dokaz o uplati.

Bodovanje: Simpozij će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Obavijesti

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, KB ''Sestre milosrdnice''
Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju i dijalizu
Tel.: 01/ 3787-648 Fax: 01/ 3769-067
e-mail: svjetlana.cala@bol-svduh.htnet.hr

Organizacijski odbor

Doc.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prof.dr.sc. Duško Kuzmanić
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, HLZ-a
Hrvatsko društvo za hipertenziju, HLZ-a
Klinička bolnica ''Sestre milosrdnice''

Zagreb, petak 12. ožujka 2010., Hrvatski liječnički zbor

Web dizajn i izrada web stranica