Hiperuricemija - znak? uzrok? koga liječiti?

Zagreb, Hrvatski liječnički dom, petak, 11. ožujka 2011.

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Poziv na sudjelovanje

Hiperuricemija je područje interesa i liječenja raznih specijalnosti i subspecijalnosti u medicini. U internoj medicini njome se bave nefrolozi, hematolozi i kardiolozi, predmet je određivanja i liječenja u onkologiji, urologiji, ortopediji i fizijatriji, njome se bave i nutricionisti. Lijekovi kojima namjerno ili kao nuspojava utječemo na stvaranje i izlučivanje mokraćne kiseline su brojni. Ipak, to je područje zamagljeno mnogim nepoznanicama i pitanjima. Mokraćna kiselina je kao bog Janus s dva lica. Jedno lice pokazuje blagotvorno antioksidacijsko djelovanje, drži se za rezultat pozitivne evolucijske selekcije i uzrok dugovječnosti ljudske vrste. Drugo lice je odgovorno za štetno djelovanje na endotel i glatke mišićne stanice krvnih žila, a preko njega na čitav organizam. Mnogobrojne epidemiološke studije našle su povezanost uricemije i hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti i kronične bubrežne bolesti. Neki lijekovi za hipertenziju utječu značajno na povećano ili smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline. Od rizičnog čimbenika, hiperuricemija je bez čvrstih dokaza postupno prihvaćena kao uzročni faktor. Ima li novih saznanja koja bi pomogla razmrsiti dileme oko mokraćne kiseline?

Nadamo se da će internisti - nefrolozi, hipertenziolozi, kardiolozi, angiolozi, hematolozi, kao i onkolozi, urolozi, ortopedi, fizijatri i liječnici primarne zdravstvene zaštite dobiti kritički pregled područja i odgovore na brojna pitanja.

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala
Predsjednica Organizacijskog odbora

Poziv | Program | Sponzori | Izvještaj

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma Zagreb, Šubićeva 9, u petak, 11. ožujka 2011. godine, od 14 -19 sati.

Kotizacija: članovi HDNDT, HDH i specijalizanti ne plaćaju kotizaciju. Ostali 90 KN. Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HLZ-a 2360000-1101214818 obavezno s pozivom na broj 268-98-900, ili gotovinom na licu mjesta.

Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal. Prilikom preuzimanja materijala i potvrdnice obavezno predočiti dokaz o uplati.

Bodovanje: Simpozij će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.(7 bodova za slušače)

Obavijesti

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala, KB ''Sestre milosrdnice''
Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju i dijalizu
Tel.: 01/ 3787-648 Fax: 01/ 3787-563
e-mail: svjetlana.cala@gmail.com

Organizacijski odbor

Prof.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prof.dr.sc. Duško Kuzmanić
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, HLZ-a
Hrvatsko društvo za hipertenziju, HLZ-a
Klinička bolnica ''Sestre milosrdnice''

Zagreb, subota 11. ožujka 2011., Hrvatski liječnički zbor

Web dizajn i izrada web stranica