Smanjivanje kardiovaskularne smrtnosti i potrebe za dijalizom u Hrvatskoj

Hrvatski liječnički dom, Šubićeva 9, Zagreb, 15. ožujak 2013., 14-19h

Poziv | Program | Sponzori

Poziv na sudjelovanje

Prateći epidemiološka zbivanja u području kronične bolesti bubrega kroz Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije (HRNBF), zamjetno je smanjenje broja osoba koje započinju liječenje nadomještanjem bubrežne funkcije. Podatak je tim zanimljiviji, što je trend smanjivanja nastupio nakon višegodišnjeg stalnog porasta incidencije, te u vrijeme kad se preporučalo započeti liječenje dijalizom ranije, a usprkos istovremenom porastu broja dijaliznih centara i dijaliznih mjesta u Hrvatskoj. Smanjivanje broja bolesnika u završnom stadiju zatajenja bubrega govori za manju prevalenciju ranijih stupnjeva kronične bubrežne bolesti. Nema točnih podataka o epidemiologiji ranijih stupnjeva kronične bubrežne bolesti u Hrvatskoj, za razliku od stupnja 5, kada se započinje s nadomještanjem bubrežne funkcije i svi bolesnici budu zabilježeni u HRNBF.

Najčešći uzroci gubitka bubrežne funkcije su šećerna bolest i hipertenzija, isti oni koji dovode do bolesti krvnih žila, srca i mozga. Uzrok (uzroci) smanjivanja smrtnosti zbog bolesti krvnih žila srca i mozga dovode i do pada incidencije konačnog zatajenja bubrega. Pozitivni trendovi rezultat su djelovanja čitavog zdravstvenog sustava. Želimo pobliže upoznati koji su djelotvorni postupci za smanjivanje smrtnosti i renalne insuficijencije, koje su mjere do sada primijenjene, koliko još ima mogućnosti djelovanja, te ispitati koji su putevi djelovanja najučinkovitiji i kakva nas budućnost čeka.

Nadam se da će NEFROLOGIJA DANAS 2013. - SMANJIVANJE KARDIOVASKULARNE SMRTNOSTI I POTREBE ZA DIJALIZOM U HRVATSKOJ dati odgovore na mnoga od tih pitanja, pokazati da napori bolesnika, zdravstvenih radnika i čitave zajednice daju rezultate i potaknuti na još učinkovitiju brigu za zadravlje populacije.

Simpozij je namijenjen nefrolozima, kardiolozima i drugim subspecijalostima interne medicine, neurolozima, vaskularnim kirurzima, specijalistima epidemiologije i javnog zdravstva, te liječnicima opće medicine.

prof.dr.sc. Svjetlana Čala

Poziv | Program | Sponzori

Napomene

Simpozij će se održati u prostorijama Hrvatskog liječničkog doma Zagreb, Šubićeva 9, u petak, 15. ožujka 2013. godine, od 14 - 19 sati.
Kotizacije nema.
Svi sudionici dobiti će potvrdnice, Zbornik prikazanih radova te prigodni materijal. Simpozij će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore.

Obavijesti

WEB stranica: www.nefrologijadanas.org
e-mail: svjetlana.cala@gmail.com
Organizacijski odbor:
Prof.dr.sc. Svjetlana Čala, predsjednica
Prof.dr.sc. Branimir Čvorišćec
Prof.dr.sc. Bojan Jelaković
Dr.sc. Karmela Altabas
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tajnik

Suorganizatori:

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, HLZ-a
Hrvatsko društvo za hipertenziju, HLZ-a

Web dizajn i izrada web stranica