Zanimljivosti - najava budućih stručnih događanja

Poslijediplomski tečaj Terapijska afereza

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
i
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
organiziraju:
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

DIJALIZA

Voditelji tečaja

prof. dr. sc. Petar Kes i prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Modul: Terapijska afereza

Voditelji modula:

prof.dr.sc. Petar Kes,
prof.dr.sc. Sanjin Rački i
prof.dr.sc. Nikolina Bašić-Jukić

 

Zagreb, 22. veljače 2014. god. s početkom u 9,00 sati

Edukacijski centar Istok - Medicinskog fakulteta i
KBC-a Zagreb (Predavaonica 4/I kat), Zagreb, Kišpatićeva 12

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 500,00 HRK, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br. HR84 23400091110024619 s pozivom na broj 15050 i naznakom . Polaznike molimo da tijekom registracije prilože uplatnicu (presliku), kao dokaz plaćene kotizacije.

Polaznici poslijediplomskog tečaja "Dijaliza" ne plaćaju kotizaciju jer je modul "Terapijska afereza" sastavnica toga tečaja.

Tečaj je bodovan sukladno odluci Hrvatske liječničke komore.

PRIJAVE KAO I SVE OBAVIJESTI O TEČAJU

Prim. dr. mr. sc. Nikola Janković, tajnik tečaja
Odjel za nefrologiju i dijalizu, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica "Sv. Duh", 10000 Zagreb, Sv. Duh 64

Tel.Fax.: 01 3712-084 Gsm.: 091/3712-045
e-mail: nikola.jankovic@bol-svduh.t-com.hr

TERAPIJSKA AFEREZA

Terapijska afereza (TA) korisna je i sigurna metoda liječenja koju se obično rabi kada zakažu konzervativne mjere terapije. Može se rabiti kao pridružena metoda liječenja u bolestima svih organskih sustava, za koje je zajedničko da postoji patogena tvar proteinske građe (npr. mijelomske bjelančevine, protutijela i dr.) ili patogena tvar vezana uz bjelančevine plazme (npr. toksin), koju je potrebno odstraniti iz organizma. Patogene proteinske tvari odnosno patogene tvari koje su vezane s bjelančevinama mogu se iz organizma ukloniti neselektivnim (plazmafereza i terapijska izmjena plazme), semiselektivim (kaskadna afereza) i selektivnim (različite adsorpcijske metode kojima se ciljano uklanjaju patogene tvari) metodama. Najbolje rezultate postiže se uz pomoć selektivnih metoda, jer se pomoću njih uklanjaju samo patogene tvari (tvari korisne za organizam ostaju u plazmi), nije potrebno nadomještati odstranjeni volumen plazme i manji je broj komplikacija. Za sve metode afereze je zajedničko: 1. radi se o izvantjelesnim metodama liječenja za koje se izvode na složenim medicinskim uređajima; 2. potrebno je osigurati krvožilni pristup koji će, ovisno o metodi afereze osigurati protok krvi od 40 do 120 ml krvi; 3. za neselektivne metode afereze potrebno je osigurati nadomjesnu tekućinu (obično se radi o svježe smrznutoj plazmi, albuminima i elektrolitskim otopinama); 4. učinci liječenja s TA mogu biti prolazni tako da je u liječenju nekih akutni, a posebno kroničnih bolesti neophodno potporno liječenje (npr. imunosupresivnim lijekovima, citostaticima i dr.) odnosno dugoročna terapija pomoću TA i 5. radi se o relativno skupim metodama liječenja.

Tijekom poslijediplomskog tečaja posebna posebna pozornost usmjeriti će se na prepoznavanje indikacija za TA. Polaznici će usvojiti spoznaje o različitim inačicama afereze, kada, kako i koliko dugo ih koristiti u liječenju specifičnih neuroloških, hematoloških, nefroloških, imunoloških i drugih bolesti. Naučiti će kombinirati terapijsku aferezu s drugim vidovima liječenja (npr. imunosupresivima).

Poslijediplomski tečaj namijenjen je liječnicima koji rade u odjelima za liječenje bubrežnih bolesti, neurolozima, intenzivistima, anesteziolozima, a posebno specijalistima i specijalizantima interne medicine/nefrologije, anesteziologije, intenzivne medicine, pedijatrije...

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ ''DIJALIZA''

Otvaranje novih centara za dijalizu, uvjetovanje zakonskih odredbi (koje se temelje na pozitivnoj medicinskoj praksi i u skladu s kojima u centrima za dijalizu mogu raditi liječnici koji su završili poslijediplomski tečaj I. kategorije iz predmeta DIJALIZA - Narodne novine br. 90 od 2. srpnja 2004 .) da u centrima rade kvalificirani liječnici (internisti i pedijatri), kao i brzi medicinsko-tehnološki napredak liječenja (hemo)dijalizom i drugim metodama, kao i uvođenje novih lijekova i standarda u liječenje bolesnika s akutnim i kroničnim zatajenjem bubrega, uvjetuje potrebu da se utemelji poslijediplomski tečaj iz DIJALIZE u okviru kojega će liječnici steći neophodna temeljna i praktična znanja, te se upoznati s novostima na tome području.

''Terapijska afereza'' je modul poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije ''Dijaliza''.

PROGRAM TEČAJA

sa satnicom, predavačima i temama

Subota, 22. veljače 2014.

9,00- 9,40

Prof.dr.sc. Petar Kes:
Uvod u temu Terapijska afereza (TA):
povijesne napomene, definicija, uređaji, principi

9,40-10,10

Prof.dr.sc. Sanjin Rački:
TA: krvožilni pristup i nadomjesna tekućina

10,10-10,25


10,25-10,40

Doc.dr.sc. Milenka Šain :
TA: koagulacija i antikoagulacija
Doc.dr.sc. Josipa Radić:
TA: izmjenjivi volumen plazme i ravnoteža elektrolita

10,40-11,00


11,00-11,30

11,30-11,50

11,50-12,20

12,20-12,50

12,50-13,20

13,20-14,00

14,00-14,20

14,20-14,40

14,40-15,10

15,10-16,00

 

Bruna Brunetta-Gavranić, dr.med.:
Indikacije za TA - jučer i danas

Prof.dr.sc.Vanja Bašić-Kes/prof.dr.sc.Petar Kes:
TA: neurološke indikacije

Stanka za osvježenje

Lea Katalinić, dr.med./prof.dr.sc. Nikolina Bašić-Jukić:
TA: hematološke indikacije

Prof.dr.sc. Bojan Jelaković/prof.dr.sc.Sanjin Rački
TA: nefrološke indikacije

Dr.sc. Vesna Furić-Čunko/prof.dr.sc. Nikolina Bašić-Jukić:
TA: desenzibilizacija

Stanka za osvježenje

Prof.dr.sc.Petar Kes:
Selektivna afereza - afereza lipida

Doc.dr.sc. Lidija Orlić:
Terapijska afereza u trećoj dobi

Prof.dr.sc. Mirna Šubat-Dežulović/prof.dr.sc. Sanjin Rački:
Terapijska afereza u djece

Zaključna rasprava (svi predavači)

Test znanja

POPIS NASTAVNIKA

Prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc.Vanja Bašić-Kes , neurolog, Neurološka klinika, KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb

Dr.sc. Vesna Furić-Čunko , internist, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Bruna Brunetta-Gavranić dr.med , internist, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Prof.dr.sc. Bojan Jelaković , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Lea Katalinić dr.med , Interna klinika,, KBC Zagreb, Zagreb

Prof. dr. sc. Petar Kes, internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju, art. hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, Interna klinika, KBC Zagreb, Zagreb

Doc.dr.sc. Lidija Orlić , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Rijeka

Prof. dr. sc. Sanjin Rački , internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Rijeka

Doc.dr.sc. Josipa Radić , internist-nefrolog, Odjel za nefrologiju i dijalizu, KBC Split, Split

Doc.dr.sc. Milenka Šain , internist-nefrolog, Odjel za nefrologiju i dijalizu, KBC Split, Split

Prof.dr.sc. Mirna Šubat-Dežulović , Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka, Rijeka

 

Ovdje pogledajte program Poslijediplomskog tečaja u PDF formatu: