SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

DIJALIZA

MODUL: Novosti u liječenju terapijskom aferezom

Voditelji poslijediplomskog tečaja:
prof. dr. sc. Petar Kes, prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Voditelji modula poslijediplomskog tečaja:
prof. dr. sc. Petar Kes, prof.dr.sc. Sanjin Rački, prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić

Medicinski fakultet Zagreb

Zagreb, 11. travnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati

Edukacijski centar Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb
(predavaonica "A. Hahn"), Zagreb, Kišpatićeva 12

PRIJAVE KAO i SVE OBAVIJESTI O TEČAJU:

Prim. dr. mr. sc. Nikola Janković, tajnik tečaja
Odjel za nefrologiju i dijalizu, Interna klinika, KB Sv. Duh, Zagreb, Sv.Duh 64 Tel:
091/3712045 Fax.: ++385 1 3712084; e-mail: nikola.jankovic@vip.hr

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA
Kotizacija tečaja iznosi 500,00 kuna, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR8423400091110024619 poziv na broj 15050 i naznakom
"kotizacija za tečaj". Prilikom dolaska na tečaj molimo polaznike da se prijave tajniku
tečaja prim.mr.sc. Nikoli Jankoviću i ispune registracijski listić.

Tečaj je bodovan europskim sustavom bodova - ECTS (0,8), te u postupku vrednovanja
Hrvatske liječničke komore.

DIJALIZA

MODUL: Novosti u liječenju terapijskom aferezom

Terapijska afereza (TA) je metoda prvog i drugog izbora u liječenju brojnih
neuroloških, hematoloških, nefroloških, metaboličkih, imunoloških, reumatoloških i nekih
drugih bolesti. Nedvojbeno je da su odlični rezultati liječenja s TA postignuti u bolesnika s
Guillain-Barre sindromom i mijastenijom gravis (u kombinaciji s imunosupresivima i
inhibitorom holinesteraze), kao i u liječenju diseminiranog encefalomijelitisa nakon
zatajivanja terapije vispokim dozama kortikosteroida, kao i kod tvrdokorne kronične
reakcije presatka organa protiv domaćina. Uloga TA u bolestima koje spadaju u treću
kategoriju (npr. sepsa i višestruko zatajivanje organa, nefrogena sistemska fibroza) još nije
posve razvidna, dok u četvrtu kategoriju spadaju bolesti u kojih se terapijska afereza
pokazala uglavnom neučinkovitom, ali postoje prikazi bolesnika u kojima je opisan
uspješni ishod liječenja (prije postupka TA potrebno je individualno procijeniti svakog
bolesnika i ishoditi dozvolu etičkog povjerenstva; npr. reumatoidni artritis).

TA se može se rabiti kao pridružena metoda liječenja u bolestima svih organskih
sustava
, za koje je zajedničko da postoji patogena tvar proteinske građe (npr. mijelomske
bjelančevine, protutijela i dr.) ili patogena tvar vezana uz bjelančevine plazme (npr. toksin),
koju je potrebno odstraniti iz organizma. Patogene proteinske tvari odnosno patogene tvari
koje su vezane s bjelančevinama mogu se iz organizma ukloniti neselektivnim
(plazmafereza i terapijska izmjena plazme), semiselektivim (kaskadna afereza) i
selektivnim (različite adsorpcijske metode kojima se ciljano uklanjaju patogene tvari)
metodama. Najbolje rezultate postiže se uz pomoć selektivnih metoda, jer se pomoću njih
uklanjaju samo patogene tvari (tvari korisne za organizam ostaju u plazmi), nije potrebno
nadomještati odstranjeni volumen plazme i bitno je manji broj komplikacija. Za sve metode
afereze je zajedničko: 1. radi se o izvantjelesnim metodama liječenja za koje se izvode na
složenim medicinskim uređajima za membransku ili centrifugalnu aferezu; 2. potrebno je
osigurati krvožilni pristup koji će, ovisno o metodi afereze osigurati protok krvi od 40 do
100 ml krvi; 3. za neselektivne metode afereze potrebno je osigurati nadomjesnu tekućinu
(obično se radi o svježe smrznutoj plazmi, albuminima i elektrolitskim otopinama); 4. učinci
liječenja s TA mogu biti prolazni tako da je u liječenju nekih akutni, a posebno kroničnih
bolesti neophodno potporno liječenje (npr. imunosupresivnim lijekovima, citostaticima i dr.)
odnosno dugoročna terapija pomoću TA i 5. radi se o relativno skupim metodama
liječenja.

Poslijediplomski tečaj temelji se na prikazu niza poučnih slučajeva bolesnika koji su
uspješno liječeni s metodama neselektivne ili selektivne, membranske ili centrifugalne TA,
samostalno ili u kombinaciji s lijekovima. Tijekom poslijediplomskog tečaja prikazati ćemo
najnovija tehnička dostignuća u liječenju bolesnika s TA, koja se temelje na vlastitom
iskustvu i podatcima iz relevantne medicinske literature. Predavači su eminentni stručnjaci
iz različitih područja medicine (u kojima se rabi TA), kao i njihovi mladi učenici (spoj
mladosti i iskustva).

Polaznici usvojiti će nove spoznaje, ne samo iz TA (od temeljnog principa do
suvremenih tehnoloških dostignuća), već i složenom dijagnostičko-terapijskom pristupu
bolesnicima koji su kandidati za liječenje metodom afereze.

Poslijediplomski tečaj namijenjen je liječnicima koji rade u centrima za dijalizu, a
posebno specijalistima i specijalizantima nefrologije, interne medicine, intenzivne
medicine, anesteziologije.

POPIS PREDAVAČA

Akademik Željko Reiner,
internist, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

Prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić,
internist-nefrolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

Prof.dr.sc.Vanja Bašić-Kes,
neurolog, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC "Sestre milosrdnice"

Prof. dr. sc. Petar Kes,
internist-nefrolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

Prof.dr.sc. Bojan Jelaković,
internist-nefrolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

Prof. dr. sc. Sanjin Rački,
internist-nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka

Doc.dr.sc. Josipa Radić,
internist-nefrolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i KBC Split-Križine

Doc.dr.sc. Milenka Šain,
internist-nefrolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC Split-Križine

Bruna Brunetta-Gavranić, dr.med,
internist-nefrolog, KBC Zagreb

Ivana Jurić, dr.med.,
internist, KBC Zagreb

Lea Katalinić, dr.med,
Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb, Zagreb

Ines Mesar, dr.med.,
internist, KBC Zagreb

Martina Pavletić Perišić, dr.med.,
KBC Rijeka

Ana Vrdoljak, dr.med.,
Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb

PROGRAM TEČAJA

Program tečaja

 

Program - Tečaj SMU - Terapijska aferezaOvdje pogledajte program Tečaja SMU
-
Novosti u liječenju terapijskom aferezom u PDF formatu: